Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i wynikających z niego obowiązków informujemy o przetwarzaniu danych osobowych naszych Klientów i Partnerów oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Nitora Sp. z o.o.. Nasza firma jest właścicielem marki INKY i wszystkich praw do niej. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Polskim Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000828845. Nasz numer NIP to: PL5882456531

Jak się z nami skontaktować?

za pośrednictwem naszego adresu pocztowego: ul. Wybickiego 66, 84-207 Bojano, Poland/Polska
lub e-mail: martyna.korcz@nitoralab.com
lub telefonicznie: +48 694 401 452

Jakie dane wykorzystujemy?

Kontakt z nami w związku z produktami INKY wiąże się z przetwarzaniem takich danych osobowych jak: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu.

Czemu wykorzystujemy dane osobowe?

W zależności od tego z kim współpracujemy, możemy wykorzystywać dane osobowe. W przypadku dużych spółek takie dane wykorzystywane są na mniejszą skalę niż w przypadku firm jednoosobowych. Dane osobowe, które przetwarzamy, są nam potrzebne do informowania naszych Klientów i Partnerów o naszych produktach i promocjach. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  1. informowania Klientów/Partnerów i potencjalnych Klientów/Partnerów o produktach INKY i promocjach;
  2. obsługi adresowanych do nas zapytań na temat naszych produktów/ofert;
  3. wzięcia udziału w konkursach i ustalenia zwycięzców;
  4. świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. założenia i zarządzania kontem, a także utrzymania konta, realizacji transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  6. analizy statystycznej;
  7. archiwizacji danych

Czy udostępnienie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale brak zgody na ich przekazanie może uniemożliwić nam wykonanie naszych usług lub dostawę towarów (np. nie możemy informować Ciebie o promocjach dla ciekawych produktów jeśli nie wyrazisz zgody aby się z Tobą kontaktować mailowo lub telefonicznie).

Przekazywanie danych

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez naszych Klientów lub Kontrahentów. Dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę i tylko jesteśmy ich Administratorem. Na podstawie przepisów prawa możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. firmie kurierskiej, prawnikowi, księgowej). Obowiązek przekazania danych osobowych zachodzi również gdy wystąpią o nie uprawnione organy, dysponujące odpowiednią podstawą prawną (np. Policja).

Podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe tylko gdy dysponujemy do tego podstawą prawną. Taką podstawa jest, przykładowo, konieczność wykonania umowy (w tym umowy sprzedaży, serwisu sprzętu). Przetwarzanie danych w celach marketingowych (np. mailing, newsletter) albo dla dostosowania optymalnej oferty (profilowanie) może odbywać się jedynie za dobrowolną zgodą. Kontaktujemy się z naszymi Klientami i Partnerami w celach marketingowych wyłącznie gdy mamy ich zgodę.

Prawo do wycofania zgody, zapomnienia, zmiany danych, skargi

Nie przetrzymujemy danych osobowych bez zgody osoby uprawnionej. Wykorzystujemy dane osobowe do czasu jej odwołania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody wymaga kontaktu z nami np. przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika albo wiadomości e-mail.

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.